Ống hút Tre

79.000VND 65.000VND

Ống hút tre VieGift thân thiện môi trường, tái sử dụng nhiều lần, là sự thay thế hoàn hảo cho ống hút nhựa. Ống hút tre có thể khắc lazer tạo dấu ấn cá nhân.

Bao bì: túi canvas/ túi thổ cẩm

Ống hút tre có thể khắc lazer tên/ logo.

Bảo vệ tự nhiên không cần phải bắt đầu bằng hành động to tát; chỉ chúng ta cần giảm một ống hút nhựa thôi đã là tốt rồi, hãy bắt đầu cùng ống hút tre VieGift nhé.